TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

 

 

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza aşağıdaki kategorilerden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde Ticaret hukuku hakkında kısa bir bilgi edinmek amacıyla isterseniz bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011’de Resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı kanundur. Özel hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, borçlar hukuku ve medeni hukuk ile bağlantılı bir hukuk dalıdır. Aynı zamanda Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku gibi diğer hukuk dalları da Ticaret Hukukunun kapsamına girmektedir. 

Ticaret Hukuku, insanların ticari ilişkilerini sağlam ve problemsiz bir zeminde yapabilmesi ve tarafların anlaşmazlıklarına çözüm üretmesi amacıyla ortaya çıkan bir hukuk dalıdır.  

Ticaret Hukuku kapsamında yetkili mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleridir. 

Ticaret Hukuku Yazılarımız

Yukarıdaki yazımız genel olarak ticaret hukuku konularını içermektedir. Ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfadan ulaşabilirsiniz.