MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

 

 

Miras Hukuku

Miras Hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza aşağıdaki kategorilerden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde Miras Hukuku hakkında kısa bir bilgi edinmek amacıyla isterseniz yazıyı okuyabilirsiniz.

Miras Hukuku: Gerçek bir kişinin ölümünden veya ölümle bir tutulan belirli bir olgunun gerçekleşmesinden ( gaiplik kararının verilmesinden ) sonra malvarlığınım kime, ne oranda ve nasıl geçeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır.

Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmektedir. Fakat sadece Medeni Kanun da bulunmamaktadır. Aynı zaman da miras Anayasa da düzenlenmiş bir haktır. Anayasa’nın 35. Maddesi herkesin miras hakkı sahibi olabileceğini ve bu hakkın ancak kamu yararı güdülerek kanunla sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. 

Türk Medeni Kanun’unda mirastan pay alacak kişiler zümre sistemine göre belirlenmektedir.

  • 1.zümre, miras bırakanın alt soyudur. Yani miras bırakanın çocukları ile torunlarıdır.
  • 2.zümre, miras bırakanın babası, annesi, kardeşleri ve yeğenleridir.
  • 3.zümre miras bırakanın büyükbabası, büyükannesi, amcası, dayısı, halası, teyzesi gibi akrabalarıdır.
  • Bunlar yasal mirasçılardır. Bunların haricinde, kan bağı bulunmayan kişiler de vasiyetname ile mirastan pay alabilirler.

Önemli bir nokta şu ki; miras bırakanın mirasından yukarıdaki 3 zümre de bay alabilir. Fakat bu zümreler arasında sıra vardır. Yani 1.zümre hayattayken diğerleri hak iddia edemez.

Miras Hukuku ile ilgili bazı kısa bilgi ve tanımlar;

Mirasta Saklı Pay: Bizim hukukumuza göre mülkiyet hakkının ve irade serbestisi ilkesinin gereği olarak miras bırakanın mal varlığı üzerindeki ölüme bağlı tasarruflarına da sonuç bağlamış yani miras bırakanın yapacağı vasiyet, miras sözleşmesi gibi işlemelerle kendisine mirasçı ataması ya da kimi mallarını vasiyet etmesi mümkündür.  Fakat bu yetki sınırsız değildir. Hukukumuzda miras bırakan kişinin belirli mirasçılarının miras paylarının belli oranları, ”Saklı Pay ” adıyla korunmuştu. Kendilerine böyle bir hak tanınan mirasçılara da saklı pay mirasçıları adı verilmektedir. Saklı paylı mirasçılar, mirasçının geride kalan eş ve çocukları, torunları, anne ve babasıdır. Alt soydan gelen çocuk ve torunlar yasal miras payının ½’si, anne-babası ¼’ü, geride kalan eşinin saklı payı, anne-baba veya altsoy ile birlikte mirasçı olması durumunda ¾’ü, diğer hallerde ise yasal miras payının tamamıdır. Mirasçının kardeşlerinin saklı payı ise son düzenlemelere göre bulunmamaktadır.

Mirasçılıktan Çıkarma: Miras bırakan kişi, medeni kanunda belirtilen uygunsuz davranışlarda bulunmaları halinde saklı paylı mirasçıları mirastan çıkarılabilirler. Saklı paylı mirasçılar, miras bırakan kişi veya yakınlarına yönelik ağır bir suç işlerse ya da aile üyelerine karşı aile hukuku kaynaklı ödevlerini yerine getirmez ise mirasçılıktan çıkarılabilir. Saklı paylı mirasçı mirastan çıkarılması durumunda hem mirastan pay alamaz hem de tenkis davası açamaz. Mirastan çıkarılan saklı paylı mirasçının payı ise alt soyu (çocuk-torun) varsa onlara geçer. Yoksa diğer mirasçılara eşit oranda paylaştırılır. Mirastan çıkarma sebebi açıkça belirtilmezse çıkarma işlemi geçersiz olur.

Reddi Miras: Mirasçılar, miras bırakanla aralarındaki husumet veya miras bırakanın malvarlığının borca batık olması durumunda mirası istemeyebilir. Bu durumda yasal veya atanmış mirasçıların mirası reddetme hakkı bulunmaktadır. Mirasçılar, miras bırakan kişinin ölümünden haberdar olduktan sonra 3 ay içerisinde mirası reddedebilir. Ret beyanı yazılı veya sözlü olarak sulh hukuk hâkimliğine yapılır. Aksi halde geçersiz sayılır.

Miras Hukuku çok karmaşık ve dikkat edilmesi gereken bir hukuk dalıdır. Bundan dolayı kişilerin bu konuda hak kaybı yaşanmaması için bu alandan uzman avukatlardan yardım alması faydalı olacaktır. 

Miras Hukuku Yazılarımız

Yukarıdaki yazımız genel olarak miras hukuku konularını içermektedir. Ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfadan ulaşabilirsiniz.