İCRA HUKUKU

İCRA HUKUKU

 

 

Aile Hukuku

İcra ve İflas Hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza aşağıdaki kategorilerden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde İcra ve İflas Hukuku hakkında kısa bir bilgi edinmek amacıyla isterseniz yazıyı okuyabilirsiniz.

   İcra İflas Hukuku,  alacaklıya karşı ödenmesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi için gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda oluşacak adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır. 

Alacaklının alacağını mümkün olan en kısa sürede, Devlet kuvvetinin yardımıyla, zorla getirilmesine hizmet eden bir müessesedir. İcra ve İflas hukukunda cebri icra borçlunun malvarlığı üzerinde uygulama alanı bulur. Fakat borçlunun bütün malvarlığı değil, sadece borcuna yetecek kadar malvarlığı icraya konu olabilir.

İcra İflas hukuku 5 bölüme ayrılır. Bunlar:

  1. Cüzi İcra 
  2. Külli İcra ( İflas )
  3. Konkordato
  4. İhtiyati Haciz 
  5. Tasarrufun İptali Davası 

    Cüzi icrada kendi içinde; İlamlı takip, ilamsız takip. rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip olmak üzere 3 ‘ ayrılır.Hukukumuzda asıl olan ilamsız icradır. İlamsız icra para ya da teminat olan alacaklının, elinde ilam ya da ilam niteliğinde bir belge olmasa dahi başvurabileceği takip yoludur.

 İcra ve iflas hukuku alacaklının parasal olarak tatmin edilmesidir. İcra hukukunda borçlunun mallarının kendisi alacaklıya verilmemektedir. Tersine bu mallar haczedilir, satılır ve alacaklı sadece borçlunun mallarının satış bedelinden alacağını almaktadır.

   İcra takibi, bir dava açılması demek değildir. Sadece borçlu,  borcunu ödemesi için devletin icra organınca ( icra dairelerince) takip edilmektedir.  Bu sebeple icra takibinin tarafları davalı ve davacı olarak adlandırılmazlar. İcra takibinin tarafları borçlu ve alacaklıdır. Takibin taraflarında birden fazla şahısların yer alması da mümkündür. Bu durumda bazen zorunlu bazen ihtiyari takip arkadaşlığı durumu oluşur.

    Eğer hakkınızda icra takibi açılmışsa takip türüne göre icra dairesine ya da icra mahkemesine itiraz edebilirsiniz. Fakat icra takibine itiraz usulünün uzman bir icra avukatı tarafından hak kaybına uğramamanız açısından önemlidir.

Büro olarak büyük oranda “Masrafsız ve Faizsiz İcra Takibi Başlatma” ilkesi ile yürüttüğümüz alacak tahsilatı süreçlerini hızlı bir şekilde ve yüksek tahsilat oranı ile nihayete erdiriyoruz. Müvekkillerimizin yüksek verim aldığı alacak tahsilatı sistemimizi ve hukuki danışmanlık hizmetimizi sizlere de sunmaya talip olduğumuzu belirtmek isteriz.

İcra ve İflas  Hukuku Yazılarımız

Yukarıdaki yazımız genel olarak icra ve iflas hukuku konularını içermektedir. Ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfadan ulaşabilirsiniz.