İş Hukuku

İş Hukuku

 

 

İş Hukuku

İş Hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza aşağıdaki kategorilerden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde İş Hukuku hakkında kısa bir bilgi edinmek amacıyla isterseniz bu yazıyı okuyabilirsiniz.

      İş hukuku; işçi ücretlerini,  çalışma şartlarını,  işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarına kapsayan, ayrıca bu alanlardaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En mühim işlevi ise işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.

     İş hukuku bireysel ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.

     Bireysel İş Hukuku: Çoğunlukla işçi sayısı az olan işletmelerdeki iş görme, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar,  iş sözleşmesinin ihlal edilmesi ve benzeri hususlar bireysel iş hukukunun alanını oluşturmaktadır.

      Toplu İş Hukuku : İşçi sayısı fazla olan büyük işletmelerde işçi ve işveren tarafından toplu şekilde temsil edilen sendikalar bulunmaktadır. Toplu iş hukuku ise toplu iş sözleşmelerinde meydana çıkan uyuşmazlıkları çözebilmek adına çözüm yolları olan grev,  lokavt,  arabuluculuk ve benzeri hususları ele almaktadır.

       İş Hukuku

  • İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin hazırlanması
  • İşçi ve işverenin sözleşmesel veya Kanuni yükümlülüklerini uymamaları Dolayısıyla çıkan uyuşmazlıkların çözümü
  •  Haksız feshi durumunda işe iade davasının açılması
  •  İhbar tazminatı kıdem tazminatı fazla mesai ücreti yıllık izin ücreti genel tatil tazminatı ve benzeri ücret alacaklarının takibinin yapılması
  •  Grev lokavt gibi süreçlerde işveren ve işçi arasında müzakere görüşmelerinin sağlanması
  •  İş sağlığı ve güvenliği kapsamında meydana gelen kazalar sonrasındaki ortaya çıkan zararın takip edilmesi
  •  İşveren aleyhine hükmolunan  para cezalarının karşısında her türlü itirazın yapılması

 ve benzeri hususlarda faaliyet göstermektedir.

İş hukukundaki davalar özel İhtisas mahkemeleri olan iş mahkemelerinde görülmektedir. İş hukuku kapsamında görülen bazı davalarda zorunlu arabuluculuk aşamasına tabidir.  Bu aşama  zorunlu olduğundan arabuluculuğa başvurmadan açılacak bu minvalde ki davalar dava şartı yokluğundan usulden reddedilmektedir. Böyle durum ile karşılaşarak hak kaybı yaşamamak için uzman bir iş hukuku avukatından yardım almanız sizler için faydalı olacaktır.

Büro olarak İş Hukuku alanında uzman avukat kadromuz ile müvekkillerimize her türlü desteği vermekteyiz. 

İş Hukuku Yazılarımız

Yukarıdaki yazımız genel olarak iş hukuku konularını içermektedir. Ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfadan ulaşabilirsiniz.